توصیه های قبل از عمل
سه شب قبل، از خوردن گوشت قرمز،جگر و چربی خودداری گردد.
سه شب قبل از عمل ،از مصرف سیگار، قلیان و الکل خودداری نمایید.شب قبل از عمل حمام
نمایید.صبح عمل ،صبحانه کامل میل نمایید. اگر چنان چه از کلاه گیس استفاده می نمایید بایستی با ما
مشورت نمایید.آخر عمل حضور همراه بلامانع می باشد.
از دو هفته قبل، از مصرف داروهای گیاهی ، سیر ،گریپ فروت و زنجبیل خودداری نمایید .
یک هفته قبل از عمل ،از مصرف داروهای ضد درد ومسکن خودداری شود.
توصیه های بعد از عمل
از مصرف آسپیرین ،الکل ،سیگار ،قلیان به مدت 10روز بعد از عمل خودداری نمایید.
قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای پوست سر مفید می باشد.
بعد از عمل مایعات زیاد میل شود(خصوصا آب آناناس.)
اکیدا محل عمل را تحریک نکنید.
تا یک هفته هر 6ساعت مصرف یک عدد سفالکسین الزامی می باشد.
قبل از خواب با استفاده از کیسه یخ ، زیر چشم ،پشت سر و روی پیشانی را به مدت یک ساعت
کمپرسی سرد نمایید.
به هنگام خواب بدن خود را به صورت زاویه 45درجه نگه دارید.
به مدت یک ماه از ورزش های سنگین مانند تنیس ،پرورش اندام و شنا بپرهیزید.