مدیریت مرکز

استاد محمود بازوکار

استاد بازوکار مبتکر و صاحب سبک نوین در زمینه پیوند مو و ابرو و طراح و مخترع جدیدترین دستگاه ها و تکنیکهای زیبایی و پیوندمو می باشند.

درضمن ایشان در نوجوانی سابقه درخشان در زمینه چهره پردازی سینما و لقب پنجه طلای ایران را در رزومه دارد.

استاد بازوکار همواره در کنگره های جهانی و ورکشاپهای زیبایی دنیا شرکت نموده و بابرگزاری صدها سمینار پوست مو و زیبایی در تمامی شهرهای کشور اطلاعات روز دنیا را در زمینه زیبایی در اختیار هموطنان خود قرار می دهند.

ایشان مالک و مدیریت برند بزرگ زیبایی آسیا فیت به شماره ثبت 604 می باشد.