مراحل رشد مو

مراحل رشد مو بعد از پیوند
روز اول:
در منطقه پیوند شده دلمه ها تشکیل میشوند.تا اندازه ای التهاب ،قرمزی و بی حسی اطراف منطقه دهنده پیوند وجود
دارد.دلمه های پیوند شده به هیچ عنوان نباید دستکاری شود .کشیدن موهای کاشته شده ممنوع می باشد.
روز دوم تا ششم:
التهاب و قرمزی دلمه ها شروع به از بین رفتن کرده ولی بی حسی ادامه می یابد.
ده روز بعد :
%90دلمه ها از ببین خواهند رفت.قرمزی مختصری وجود دارد.التهاب و قرمزی بین رفته و بی حسی تا حدودی
وجود دارد.ویزیت بعد از پیوند انجام خواهد شد.
2تا 8هفته بعد :
%100دلمه ها از بین خواهند رفت وفولیکولها وارد فاز نهفته می شود، موهای پیوند زده شده دچار ریزش میشوند.
2تا 4ماه بعد :
از آنجایی که موهای پیوند زده شده دچاره ریزش می شوند و این احتمال نیز وجود دارد که ریزش موها کمی بیشتر
به نظر آید.وضعیت ذکر شده را شوک نامیده و طبیعی می باشد تمام این موها دوباره رشد خواهند کرد .عموما کرختی
در منطقه دهنده پیوند از بین رفته و قرمزی ،محو شده و موها منطقه دهنده پیوند را می پوشانند.
3تا 6ماه بعد :
در ابتدا موهای پیوند شده به صورت خیلی نازک شروع به رشد می کنند.قرمزی از بین می رود و منطقه دهنده پیوند
ظاهر طبیعی به خود میگیرد.
5تا 10ماه بعد :
همه موها شروع به رشد میکنند.
8ماه بعد :
همچنانکه تراکم ناحیه پیوند افزایش می یابد مو ها قابل آرایش کردن بوده ولی نازک می باشد.
8تا 12ماه بعد :
فرد توسط پزشک جهت نیاز به پیوند مجدد ارزیابی می شود.
1سال بعد :
%90رشد نهایی حاصل شده است و در سال دوم تراکم افزایش یافته و بافت مو به حالت طبیعی خود باز میگردد.